Cục Hàng hải thông tin về tàu dầu bốc cháy ở Hồng Kông

Cục Hàng hải thông tin về tàu dầu bốc cháy ở Hồng Kông

Cục Hàng hải VN đang tích cực liên lạc, đề nghị chính quyền hàng hải Hồng Kông trợ giúp tàu chở dầu bốc cháy.