Người tốt - Việc tốt: Hành động đẹp của nữ nhân viên quân y

Người tốt - Việc tốt: Hành động đẹp của nữ nhân viên quân y

Chiều 22-10, trước sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị, đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Sâm, nhân viên quân...