Công trình về xử lý chất thải nguy hại đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần 2

Công trình về xử lý chất thải nguy hại đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần 2

Vì sao Bác Hồ đặt tên nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam là Trần Đại Nghĩa?

Vì sao Bác Hồ đặt tên nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam là Trần Đại Nghĩa?

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019: Vinh danh những nghiên cứu có tính ứng dụng cao

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019: Vinh danh những nghiên cứu có tính ứng dụng cao

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 10 nhà khoa học

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 10 nhà khoa học

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần đầu tiên vinh danh một nhà khoa học nữ

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần đầu tiên vinh danh một nhà khoa học nữ

Khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019

Khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

10 tác giả nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

10 tác giả nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

4 công trình nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

4 công trình nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 sẽ trao cho bốn công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 sẽ trao cho bốn công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình xuất sắc

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 4 công trình xuất sắc

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 4 công trình xuất sắc

10 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

10 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019