Tái bản những văn phẩm 'vang bóng thời xuân'

Tái bản những văn phẩm 'vang bóng thời xuân'

Tác phẩm của nhà văn Vita luôn có sức vẫy gọi những ai trăn trở với kiếp người thống khổ của mọi thời