Vợ vắng nhà, anh rể lừa em vợ ra bờ suối cưỡng bức

Vợ vắng nhà, anh rể lừa em vợ ra bờ suối cưỡng bức

Sau cuộc nhậu, anh rể lừa đưa em vợ ra bờ suối để hãm hiếp

Sau cuộc nhậu, anh rể lừa đưa em vợ ra bờ suối để hãm hiếp

Lừa em vợ ra suối để hiếp dâm

Lừa em vợ ra suối để hiếp dâm

Gia Lai: Say rượu, giở trò đồi bại với em gái vợ mới 14 tuổi

Vờ rủ đi tìm vợ, gã anh rể cưỡng hiếp em vợ

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Tạm giữ anh rể hiếp dâm em vợ

Tạm giữ anh rể hiếp dâm em vợ

Gia Lai: 'Dụ' đi tìm vợ, người chồng hãm hiếp luôn em vợ

Gia Lai: 'Dụ' đi tìm vợ, người chồng hãm hiếp luôn em vợ

Tạm giữ gã anh rể đồi bại hiếp dâm em vợ 14 tuổi

Tạm giữ gã anh rể đồi bại hiếp dâm em vợ 14 tuổi