Săn thú trong đêm, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

Săn thú trong đêm, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

Vào rừng săn thú, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

Vào rừng săn thú, người đàn ông tử vong bên khẩu súng tự chế

Bình Định: Đi săn thú rừng, người đàn ông chết thảm bên cạnh khẩu súng độ chế

Bình Định: Đi săn thú rừng, người đàn ông chết thảm bên cạnh khẩu súng độ chế

Vác súng vào rừng săn thú, người đàn ông bị trúng đạn tử vong

Vác súng vào rừng săn thú, người đàn ông bị trúng đạn tử vong

Đi săn thú rừng, người đàn ông trúng đạn tử vong

Đi săn thú rừng, người đàn ông trúng đạn tử vong

Đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, nam thanh niên tử vong giữa rừng

Đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, nam thanh niên tử vong giữa rừng

Đạn xuyên từ bụng lên vùng ngực, thanh niên chết giữa rừng