Cõng mẹ tật nguyền chạy 27 tầng lầu thoát 'hỏa ngục'

Cõng mẹ tật nguyền chạy 27 tầng lầu thoát 'hỏa ngục'

Vụ cháy ở London: Con cõng mẹ chạy từ tầng cao nhất xuống đất

Vụ cháy ở London: Con cõng mẹ chạy từ tầng cao nhất xuống đất

Thủ tướng Anh hứng chỉ trích sau hỏa hoạn

Thủ tướng Anh hứng chỉ trích sau hỏa hoạn

Chàng trai cõng mẹ tật nguyền chạy 24 tầng thoát đám cháy khủng khiếp ở London

Chàng trai cõng mẹ tật nguyền chạy 24 tầng thoát đám cháy khủng khiếp ở London

Hỏa hoạn thảm khốc ở London: Con cõng mẹ chạy thoát từ tầng 24

Hỏa hoạn thảm khốc ở London: Con cõng mẹ chạy thoát từ tầng 24

Con cõng mẹ chạy bộ 24 tầng thoát đám cháy chung cư Anh

Con cõng mẹ chạy bộ 24 tầng thoát đám cháy chung cư Anh