Chuyện lạ thế giới số 246

Chuyện lạ thế giới số 246

Anh chàng người Anh, Dan Tyler, đã trở nên nổi tiếng khi học nhầm ngôn ngữ hiếm của người Malaysia mà không...