Người sưu tầm hơn 1.000 loài ốc biển

Ngoài bề dày thành tích về bơi lặn, huấn luyện viên trưởng bộ môn bơi lặn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào...