Đề xuất để lại cho các DNNN 30-40% thặng dư cổ phần hóa, thoái vốn

Đề xuất để lại cho các DNNN 30-40% thặng dư cổ phần hóa, thoái vốn

Nhiều dự án yếu kém đã có chuyển biến

Nhiều dự án yếu kém đã có chuyển biến

12 dự án yếu kém của ngành công thương nợ 32.000 tỷ đồng

12 dự án yếu kém của ngành công thương nợ 32.000 tỷ đồng

Ba dự án dở dang vẫn tiếp tục dang dở

Ba dự án dở dang vẫn tiếp tục dang dở

12 dự án thua lỗ ngành Công Thương: Vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy

12 dự án thua lỗ ngành Công Thương: Vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy

Tiêu chí xác định xuất xứ sản phẩm may mặc

Tiêu chí xác định xuất xứ sản phẩm may mặc

Phó thủ tướng yêu cầu không cấp thêm vốn nhà nước cho 12 dự án thua lỗ

Phó thủ tướng yêu cầu không cấp thêm vốn nhà nước cho 12 dự án thua lỗ

Xử lý 12 dự án yếu kém: 'Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn'

Xử lý 12 dự án yếu kém: 'Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn'

Giải quyết vướng mắc tồn đọng của 12 dự án yếu kém ngành Công Thương: 'Đừng chữa nửa vời'

Giải quyết vướng mắc tồn đọng của 12 dự án yếu kém ngành Công Thương: 'Đừng chữa nửa vời'

Nhiều 'ông lớn' ngành công thương thua lỗ bất ngờ có lãi

Nhiều 'ông lớn' ngành công thương thua lỗ bất ngờ có lãi

Tới năm 2020, cơ bản xử lý các yếu kém của 12 dự án

Tới năm 2020, cơ bản xử lý các yếu kém của 12 dự án

12 dự án thua lỗ: Bán chứ không 'ôm'

12 dự án thua lỗ: Bán chứ không 'ôm'

Nhiều dự án yếu kém của ngành công thương đã chuyển biến tích cực

Nhiều dự án, nhà máy yếu kém của ngành Công Thương đã có sức sống

Nhiều dự án, nhà máy yếu kém của ngành Công Thương đã có sức sống

Nhiều người liên quan 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bị kỷ luật

Nhiều người liên quan 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ bị kỷ luật

Kinh doanh có lãi, hai nhà máy được đề nghị đưa ra khỏi danh sách 12 dự án cần xử lý của ngành Công Thương

Kinh doanh có lãi, hai nhà máy được đề nghị đưa ra khỏi danh sách 12 dự án cần xử lý của ngành Công Thương

Những tín hiệu vui từ PVTEX

Những tín hiệu vui từ PVTEX

PVTEX sẵn sàng nâng công suất sản xuất sợi DTY

PVTEX sẵn sàng nâng công suất sản xuất sợi DTY

Ký kết hợp đồng hợp tác gia công sợi DTY của Nhà máy sản xuất Đình Vũ

Ký kết hợp đồng hợp tác gia công sợi DTY của Nhà máy sản xuất Đình Vũ

Trang hợp tác mới trong sản xuất kinh doanh sản phẩm xơ sợi

Trang hợp tác mới trong sản xuất kinh doanh sản phẩm xơ sợi

Chuẩn bị vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Chuẩn bị vận hành lại toàn bộ Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ

Thế hệ trẻ yêu màu xanh

Thế hệ trẻ yêu màu xanh

Tiết lộ về hợp tác 'cứu' Nhà máy xơ sợi Đình Vũ giữa An Phát Holdings và PVTEX

Tiết lộ về hợp tác 'cứu' Nhà máy xơ sợi Đình Vũ giữa An Phát Holdings và PVTEX