Nguy cơ bùng phát dịch bệnh nếu không phòng chống quyết liệt

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh nếu không phòng chống quyết liệt

Cấp tập 'ra quân' phòng chống bệnh lây nhiễm

Cấp tập 'ra quân' phòng chống bệnh lây nhiễm

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc

Phát động phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng, sởi, sốt xuất huyết

Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết

Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết

Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết

Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết

Bộ trưởng Y tế yêu cầu chuyển bệnh nhân nhẹ xuống tuyến dưới

Bộ trưởng Y tế yêu cầu chuyển bệnh nhân nhẹ xuống tuyến dưới

Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết

Huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết

Bộ trưởng Y tế thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Y tế thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Y tế sốt ruột với công tác truyền thông giữa mùa dịch bệnh

Bộ trưởng Y tế sốt ruột với công tác truyền thông giữa mùa dịch bệnh

Bộ trưởng Y tế nói gì khi dịch tay chân miệng bùng phát mạnh?

Bộ trưởng Y tế nói gì khi dịch tay chân miệng bùng phát mạnh?

Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng chống dịch tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng chống dịch tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc

Bộ Y tế phát động chiến dịch phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc