Tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Tiễn đưa cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Quê hương Đông Mỹ đón người con ưu tú về nơi yên nghỉ vĩnh hằng

Quê hương Đông Mỹ đón người con ưu tú về nơi yên nghỉ vĩnh hằng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì, Hà Nội

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì, Hà Nội

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Người dân Thủ đô xúc động đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân Thủ đô xúc động đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an táng tại quê nhà: 'Xin vĩnh biệt đồng chí!'

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an táng tại quê nhà: 'Xin vĩnh biệt đồng chí!'

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trong ngày Quốc tang

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trong ngày Quốc tang

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xúc động hình ảnh lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xúc động hình ảnh lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua các phố Hà Nội

Linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua các phố Hà Nội

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về đất mẹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về an nghỉ tại quê nhà Thanh Trì

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về an nghỉ tại quê nhà Thanh Trì

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về tới quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về tới quê nhà

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ nơi đất mẹ quê nhà

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã an nghỉ nơi đất mẹ quê nhà

Tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và TP.HCM

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và TP.HCM

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang chào vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang chào vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ra xe tang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ra xe tang

Điếu văn và lời đáp từ xúc động tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Điếu văn và lời đáp từ xúc động tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Đoàn linh xa chở nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Đoàn linh xa chở nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Phố phường Hà Nội lưu luyến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phố phường Hà Nội lưu luyến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nghi thức chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lên linh xa

Nghi thức chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lên linh xa

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xúc động lời tâm sự cùng cha của con trai cố TBT Đỗ Mười

Xúc động lời tâm sự cùng cha của con trai cố TBT Đỗ Mười

Người dân xếp hàng chờ đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân xếp hàng chờ đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xe tang đưa di hài cố Tổng Bí thư Đỗ Mười qua nhiều tuyến phố

Xe tang đưa di hài cố Tổng Bí thư Đỗ Mười qua nhiều tuyến phố

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và di quan nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và di quan nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh về Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh về Lễ đưa tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lời điếu văn xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ

Lời điếu văn xúc động tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ

Hình ảnh xúc động trong lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh xúc động trong lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

'Cuộc đời hoạt động của đồng chí Đỗ Mười là tấm gương sáng'

'Cuộc đời hoạt động của đồng chí Đỗ Mười là tấm gương sáng'

Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà

Linh xa đưa di hài cố Tổng bí thư Đỗ Mười về quê nhà