Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trong ngày Quốc tang

Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trong ngày Quốc tang

Xúc động hình ảnh lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xúc động hình ảnh lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và TP.HCM

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh linh xa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trên đường phố Hà Nội

Lễ Truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP.HCM

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Xúc động Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu, Lễ an táng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Linh xa sẵn sàng đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP HCM

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các tầng lớp nhân dân xúc động viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các Đoàn Đại biểu quốc tế viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những lời ngợi ca tốt đẹp nhất tưởng nhớ Nhà lãnh đạo tiền bối

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể

Clip: TP.HCM tổ chức trang trọng lễ viếng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Công an TP.HCM viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Những lời ngợi ca tốt đẹp nhất tưởng nhớ Nhà lãnh đạo tiền bối

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Mãi mãi trân trọng công lao to lớn của đồng chí Đỗ Mười đối với Thủ đô và đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và ghi sổ tang

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Những hình ảnh xúc động tại lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười theo nghi thức Quốc tang

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cử hành trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Bắt đầu tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ hôm nay (6-10)

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Quê nhà sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về yên nghỉ

Hà Nội cấm nhiều tuyến phố phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hà Nội: Dừng, hoãn chương trình nghệ thuật, thể thao, giải trí trong 2 ngày quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và quyết định mang tính lịch sử

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân

Viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa

Thực hiện nghi thức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày quốc tang

Dừng các chương trình vui chơi, giải trí trong thời gian quốc tang

Bộ VHTTDL gửi công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày