Đứt cáp, 2 em nhỏ rơi từ độ cao 1,5m: Phạt doanh nghiệp 30 triệu

Đứt cáp, 2 em nhỏ rơi từ độ cao 1,5m: Phạt doanh nghiệp 30 triệu

Đứt cáp 'vũ trụ bay' khiến 2 trẻ rơi tự do, phạt 30 triệu đồng

Đứt cáp 'vũ trụ bay' khiến 2 trẻ rơi tự do, phạt 30 triệu đồng

Tin mới vụ đứt cáp trò chơi khiến 2 em nhỏ rơi từ độ cao 1,5m

Tin mới vụ đứt cáp trò chơi khiến 2 em nhỏ rơi từ độ cao 1,5m

Đứt cáp trò chơi, hai trẻ nhỏ rơi từ độ cao hơn 4 m ngất xỉu

Đứt cáp trò chơi, hai trẻ nhỏ rơi từ độ cao hơn 4 m ngất xỉu

Vụ đứt cáp trò chơi: Do chưa khắc phục sự cố đã hoạt động

Vụ đứt cáp trò chơi: Do chưa khắc phục sự cố đã hoạt động

Trò chơi vũ trụ bay bị đứt cáp, 2 trẻ em rơi từ độ cao hơn 4 m

Trò chơi vũ trụ bay bị đứt cáp, 2 trẻ em rơi từ độ cao hơn 4 m

Đứt cáp trò chơi, hai cháu nhỏ bị rơi từ độ cao hơn 4 m

Đứt cáp trò chơi, hai cháu nhỏ bị rơi từ độ cao hơn 4 m