Quán bar nơi xảy ra vụ đánh phóng viên bị phạt 120 triệu đồng

Quán bar nơi xảy ra vụ đánh phóng viên bị phạt 120 triệu đồng

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên báo Giao Thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên báo Giao Thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên Báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

Khởi tố đối tượng hành hung, giam lỏng phóng viên tại Đà Nẵng

Khởi tố đối tượng hành hung, giam lỏng phóng viên tại Đà Nẵng

Thông tin mới về vụ phóng viên báo Giao thông bị đánh ở quán bar

Thông tin mới về vụ phóng viên báo Giao thông bị đánh ở quán bar

Công an Đà Nẵng khởi tố kẻ hành hung phóng viên

Công an Đà Nẵng khởi tố kẻ hành hung phóng viên

Công an Đà Nẵng báo cáo gì về vụ phóng viên bị đánh tại quán bar?

Công an Đà Nẵng báo cáo gì về vụ phóng viên bị đánh tại quán bar?

Công an Đà Nẵng báo cáo kết quả điều tra vụ hành hung phóng viên

Công an Đà Nẵng báo cáo kết quả điều tra vụ hành hung phóng viên

Sớm làm rõ, xử lý nghiêm những kẻ hành hung Nhà báo

Sớm làm rõ, xử lý nghiêm những kẻ hành hung Nhà báo

Xác minh các đối tượng hành hung phóng viên tại quán bar

Xác minh các đối tượng hành hung phóng viên tại quán bar

Đề nghị làm rõ vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Đề nghị làm rõ vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn xử lý vụ phóng viên bị hành hung

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn xử lý vụ phóng viên bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu công an xác minh việc phóng viên bị hành hung

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu công an xác minh việc phóng viên bị hành hung

Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ PV báo Giao Thông bị hành hung

Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ PV báo Giao Thông bị hành hung

Phóng viên báo Giao thông bị hành hung chảy máu mũi trong lúc đang tác nghiệp

Phóng viên báo Giao thông bị hành hung chảy máu mũi trong lúc đang tác nghiệp

Tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng, phóng viên Báo Giao thông bị hành hung

Tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng, phóng viên Báo Giao thông bị hành hung

Nam phóng viên bị giam lỏng, hành hung khi tác nghiệp

Nam phóng viên bị giam lỏng, hành hung khi tác nghiệp