Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Với sự quan tâm của Hội Nông dân (ND) các cấp, phong trào ND sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi đã đạt được...