Maroc, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung 'Sư tử châu Phi'

Maroc, Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung 'Sư tử châu Phi'

Ngày 16/3, Maroc và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên, có tên là 'Sư tử châu Phi,' tại miền...