TT - Huế: Cần làm rõ nhiều vấn đề tại Nhà máy nước sạch Lộc An

TT - Huế: Cần làm rõ nhiều vấn đề tại Nhà máy nước sạch Lộc An

Trồng dưa trái phép trong nhà máy nước sạch: 'Không hoàn thiện pháp lý thì phải bỏ'

Trồng dưa trái phép trong nhà máy nước sạch: 'Không hoàn thiện pháp lý thì phải bỏ'

Từ mương nước bốc mùi hôi thối, phát hiện dự án xây dựng ngang nhiên trên đất quy hoạch

Từ mương nước bốc mùi hôi thối, phát hiện dự án xây dựng ngang nhiên trên đất quy hoạch

Thừa Thiên-Huế: Phát hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao không phép trong nhà máy nước sạch

Thừa Thiên-Huế: Phát hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao không phép trong nhà máy nước sạch

Nước bẩn chảy ra từ khuôn viên nhà máy nước sạch

Nước bẩn chảy ra từ khuôn viên nhà máy nước sạch

Thừa Thiên – Huế: Xã lạm quyền tự lập 'mỏ' khai thác cát sỏi trên sông Truồi

Thừa Thiên – Huế: Xã lạm quyền tự lập 'mỏ' khai thác cát sỏi trên sông Truồi

Lúa nảy mầm trên bông, người nông dân khóc ròng

Ngắm hồ thủy lợi nổi tiếng nhất Thừa Thiên - Huế những ngày trơ đáy

Thừa Thiên - Huế: Xe chở cát sỏi phá nát đường dân sinh