Phát hiện 450 tấn thực phẩm không nguồn gốc ở Lào Cai

Phát hiện 450 tấn thực phẩm không nguồn gốc ở Lào Cai

Lào Cai: Tiêu hủy hơn 1 tấn chân gà và tôm không rõ nguồn gốc

Lào Cai: Tiêu hủy hơn 1 tấn chân gà và tôm không rõ nguồn gốc

Giải cứu nhiều cháu bé trong vụ cháy trường mầm non

Tiêu hủy lô thực phẩm lậu trị giá 150 triệu đồng

Tiêu hủy lô thực phẩm lậu trị giá 150 triệu đồng

Tiêu hủy lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lào Cai tiêu hủy 300 kg tôm hùm đất và hơn 1 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Lào Cai tiêu hủy 300 kg tôm hùm đất và hơn 1 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy 300kg tôm hùm đất và hơn 1 tấn chân gà nhập lậu

Tiêu hủy 300kg tôm hùm đất và hơn 1 tấn chân gà nhập lậu

Tiêu hủy hơn 1 tấn chân chân gà không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy hơn 1 tấn chân chân gà không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hàng tấn chân gà và tôm hùm đất không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hàng tấn chân gà và tôm hùm đất không rõ nguồn gốc

Phát quang đường biên giới trên địa bàn thành phố Lào Cai

Phát quang đường biên giới trên địa bàn thành phố Lào Cai