Thành phố Quảng Trị 'cầu trời cho mưa'

Thành phố Quảng Trị 'cầu trời cho mưa'

Miền Trung: Quyết liệt cứu hạn phục vụ nông nghiệp, nước sinh hoạt

Miền Trung: Quyết liệt cứu hạn phục vụ nông nghiệp, nước sinh hoạt

Xả kênh chính hồ Ái Tử, 'cứu' sông Vĩnh Phước

Xả kênh chính hồ Ái Tử, 'cứu' sông Vĩnh Phước

Quảng Trị phải xả cả hồ thủy lợi để cấp nước uống cho ba vạn hộ dân

Quảng Trị phải xả cả hồ thủy lợi để cấp nước uống cho ba vạn hộ dân

Vì sao Quảng Trị phải xả hồ thủy lợi khi nước sản xuất cũng đang cạn kiệt?

Vì sao Quảng Trị phải xả hồ thủy lợi khi nước sản xuất cũng đang cạn kiệt?

Quảng Trị: Xả nước hồ thủy lợi để cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân

Quảng Trị: Xả nước hồ thủy lợi để cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân

Mưa, lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mưa, lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

TP Đông Hà (Quảng Trị) 'báo động đỏ' thiếu nước sinh hoạt

TP Đông Hà (Quảng Trị) 'báo động đỏ' thiếu nước sinh hoạt

Quảng Trị: Hạn hán, người dân thiếu nước sinh hoạt

Quảng Trị: Hạn hán, người dân thiếu nước sinh hoạt

Miền Trung: Khô kiệt vì nắng hạn kéo dài

Miền Trung: Khô kiệt vì nắng hạn kéo dài

Người dân TP Đông Hà có nguy cơ thiếu nước sạch trầm trọng

Người dân TP Đông Hà có nguy cơ thiếu nước sạch trầm trọng

Sông khô cạn, hàng trăm công nhân đào kênh 'mót' nước cho hơn 30.000 hộ dân

Sông khô cạn, hàng trăm công nhân đào kênh 'mót' nước cho hơn 30.000 hộ dân

Sông Vĩnh Phước trơ đáy, 3 vạn hộ dân Đông Hà đứng trước cơn khát khốc liệt

Sông Vĩnh Phước trơ đáy, 3 vạn hộ dân Đông Hà đứng trước cơn khát khốc liệt

Quảng Trị: Sông Vĩnh Phước trơ đáy, 30.000 hộ dân ở Đông Hà 'khát nước'

Quảng Trị: Sông Vĩnh Phước trơ đáy, 30.000 hộ dân ở Đông Hà 'khát nước'

Khô hạn kéo dài, Quảng Trị huy động trăm người nạo vét sông tìm nước

Khô hạn kéo dài, Quảng Trị huy động trăm người nạo vét sông tìm nước

Thừa Thiên -Huế, Quảng Trị: Cận cảnh sông, hồ trơ đáy vì nắng hạn khốc liệt

Thừa Thiên -Huế, Quảng Trị: Cận cảnh sông, hồ trơ đáy vì nắng hạn khốc liệt