Giai thoại kỳ lạ về lời tiên tri 'sấm' Trạng Trình

Giai thoại kỳ lạ về lời tiên tri 'sấm' Trạng Trình

Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, ít có ông Trạng nào tên tuổi lại được nhắc đến với nhiều giai thoại kỳ bí...