Sốc 'tam giác quỷ' ở Nga khiến con người một đi không trở lại

Sốc 'tam giác quỷ' ở Nga khiến con người một đi không trở lại

Khu dân cư Sablino (ngày nay là Ulyanovka) được ví là 'tam giác quỷ' ở Nga khi có người bước vào nhưng...