Dự án Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp: Người dân chưa nhận đủ tiền đền bù

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp: Người dân chưa nhận đủ tiền đền bù

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) đã hoàn...
Săn mây ở Khánh Sơn

Săn mây ở Khánh Sơn

Đầu tư xây dựng Nhà Thiếu nhi Khánh Sơn

Đầu tư xây dựng Nhà Thiếu nhi Khánh Sơn

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh

Hai cây di sản ở Khánh Sơn

Hai cây di sản ở Khánh Sơn

Khánh Sơn: Nguồn vốn giảm nghèo khó hoàn thành giải ngân

Khánh Sơn: Nguồn vốn giảm nghèo khó hoàn thành giải ngân

Khánh Hòa: Nhiều giải pháp giải hạn cho vùng 'khát nước'

Khánh Sơn phải đặc biệt quan tâm đến công tác chống hạn

Ngược ngàn Khánh Sơn

Nhựa sống bên dòng Tô Hạp

Khánh Sơn: Nâng cao hiệu quả đầu tư công

Khánh Sơn cắt cử 235 người trực chốt chặn tại những điểm xung yếu

Chủ động ứng phó thiên tai

Khánh Sơn: Đất tăng giá, khó đền bù

Tô Hạp bây giờ

Sạt lở dòng Tô Hạp

Khánh Sơn: Chủ động chống hạn

Nhiều khu vực có chất lượng môi trường kém

Hơn 70 tỷ đồng xây dựng bờ kè bảo vệ sông Tô Hạp