Nhà hát kỳ lạ nhất thế giới nằm giữa vùng rừng rậm Amazon

Nhà hát kỳ lạ nhất thế giới nằm giữa vùng rừng rậm Amazon

Nhà hát Opera Manaus có thể được coi là một trong những nhà hát kỳ lạ nhất thế giới khi nằm giữa vùng rừng...