Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh

Ngày 16/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó...
Phát triển nguồn điện chưa đồng bộ, nguy cơ nơi thừa, nơi thiếu điện trên diện rộng

Phát triển nguồn điện chưa đồng bộ, nguy cơ nơi thừa, nơi thiếu điện trên diện rộng

Giá điện chưa được điều chỉnh đầy đủ theo cơ chế thị trường

Giá điện chưa được điều chỉnh đầy đủ theo cơ chế thị trường

Đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập tại Kỳ họp thứ 10

Đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập tại Kỳ họp thứ 10

An ninh nguồn nước và bài toán xuyên biên giới

An ninh nguồn nước và bài toán xuyên biên giới

Việt Nam chịu nhiều rủi ro do phụ thuộc phần lớn vào nguồn nước sông quốc tế

Việt Nam chịu nhiều rủi ro do phụ thuộc phần lớn vào nguồn nước sông quốc tế