9 khách sạn Ấn Độ lộng lẫy như cung điện hoàng gia

9 khách sạn Ấn Độ lộng lẫy như cung điện hoàng gia

Tranh cãi về bức tượng cao nhất thế giới

Tranh cãi về bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ huy động hơn 5.000 cảnh sát bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ huy động hơn 5.000 cảnh sát bảo vệ bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, vượt Nữ thần tự do

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới, vượt Nữ thần tự do

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ấn Độ chính thức khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Siết chặt an ninh trước lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới

Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới, cao gấp đôi tượng Nữ thần Tự do

Sửng sốt với bức tượng cao nhất thế giới sắp khánh thành ở Ấn Độ