Giải cứu 4 ngư dân bị chủ tàu bắt giữ trái phép vì sợ trốn nợ

Giải cứu 4 ngư dân bị chủ tàu bắt giữ trái phép vì sợ trốn nợ

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt trói trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt trói trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt trên 2 tàu cá

Quảng Ngãi: Phát hiện và giải cứu 4 ngư dân bị bắt, xích trói trên 2 tàu cá

Quảng Ngãi: Phát hiện và giải cứu 4 ngư dân bị bắt, xích trói trên 2 tàu cá

Quảng Ngãi giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật trên 2 tàu cá

Quảng Ngãi giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ trái pháp luật trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị xích trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị xích trên 2 tàu cá

Điều tra vụ bắt giữ trái phép bốn ngư dân ở Quảng Ngãi

Điều tra vụ bắt giữ trái phép bốn ngư dân ở Quảng Ngãi

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ, xích trói trái phép trên 2 tàu cá

Giải cứu 4 ngư dân bị bắt giữ, xích trói trái phép trên 2 tàu cá

Chủ tàu cá bắt giữ thuyền viên vì sợ trốn nợ

Chủ tàu cá bắt giữ thuyền viên vì sợ trốn nợ

4 ngư dân bị xích, trói trên 2 tàu cá

4 ngư dân bị xích, trói trên 2 tàu cá