Huyện Tĩnh Gia với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Huyện Tĩnh Gia với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa...