Nhà máy thủy điện Bình Điền đảm bảo điều tiết lũ kịp thời

Nhà máy thủy điện Bình Điền đảm bảo điều tiết lũ kịp thời

Thừa Thiên – Huế: Dân thấp thỏm lo sông 'nuốt' đất sản xuất

Thừa Thiên – Huế: Dân thấp thỏm lo sông 'nuốt' đất sản xuất

Thủy Bằng (Thừa Thiên Huế): 'Cát tặc' lộng hành, dân sống bên miệng 'hà bá'

Thủy Bằng (Thừa Thiên Huế): 'Cát tặc' lộng hành, dân sống bên miệng 'hà bá'

Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 12.000 tỷ đồng cho quy hoạch thủy lợi

Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 12.000 tỷ đồng cho quy hoạch thủy lợi

Những làng quê bên miệng hà bá

Những làng quê bên miệng hà bá

Huế: Lũ về, hàng trăm tấn cá chết

Huế: Lũ về, hàng trăm tấn cá chết

Huế: Lũ về, hàng trăm tấn cá chết

Huế: Lũ về, hàng trăm tấn cá chết

Kiểm lâm, lâm tặc dựa vào nhau sinh tồn khi cùng mắc kẹt trong rừng sâu

Kiểm lâm, lâm tặc dựa vào nhau sinh tồn khi cùng mắc kẹt trong rừng sâu

10 kiểm lâm viên băng rừng trở về sau nhiều ngày mắc kẹt trong lũ

10 kiểm lâm viên băng rừng trở về sau nhiều ngày mắc kẹt trong lũ

10 kiểm lâm viên băng rừng trở về sau nhiều ngày mắc kẹt trong lũ

10 kiểm lâm viên băng rừng trở về sau nhiều ngày mắc kẹt trong lũ

Nhóm cán bộ Kiểm lâm Huế bị mắc kẹt trong rừng 10 ngày do mưa lũ

Nhóm cán bộ Kiểm lâm Huế bị mắc kẹt trong rừng 10 ngày do mưa lũ

Thừa Thiên-Huế: Điều tiết hồ thủy điện về mức đón lũ

Thừa Thiên-Huế: Điều tiết hồ thủy điện về mức đón lũ

Thừa Thiên Huế: Phát lệnh điều tiết xả lũ hồ thủy điện Bình Điền

Thừa Thiên Huế: Phát lệnh điều tiết xả lũ hồ thủy điện Bình Điền

Thừa Thiên - Huế: Phát lệnh điều tiết xả lũ hồ thủy điện Bình Điền

Thừa Thiên - Huế: Phát lệnh điều tiết xả lũ hồ thủy điện Bình Điền