Bài 2: Sông cạn vì 'cát tặc' lộng hành

Bài 2: Sông cạn vì 'cát tặc' lộng hành

Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực thủy lợi, việc mực nước sông Hồng hạ thấp bên cạnh yếu tố...