Cá heo vào sông ở Quảng Nam được xử lý ra sao?

Cá heo vào sông ở Quảng Nam được xử lý ra sao?

Cá heo dạt sông

Cá heo dạt sông

Cá heo bơi lạc vào tận sông ở Hội An

Cá heo bơi lạc vào tận sông ở Hội An

Cá heo 50 kg bị thương bơi lạc vào tận sông ở Hội An

Cá heo 50 kg bị thương bơi lạc vào tận sông ở Hội An

Cá heo 50 kg bị thương bơi lạc vào sông Hói Lăng

Cá heo 50 kg bị thương bơi lạc vào sông Hói Lăng

Cá heo bị thương bơi lạc vào sông, được người dân Quảng Nam 'hộ tống' về lại biển

Cá heo bị thương bơi lạc vào sông, được người dân Quảng Nam 'hộ tống' về lại biển

Cá heo đi lạc vào cửa sông ở Hội An

Cá heo đi lạc vào cửa sông ở Hội An

Hội An: Giải cứu cá heo bị thương dạt vào sông

Hội An: Giải cứu cá heo bị thương dạt vào sông

Giải cứu cá heo bị thương bơi lạc vào sông ở Hội An

Giải cứu cá heo bị thương bơi lạc vào sông ở Hội An

Giải cứu cá heo bị thương ở vùng đầu dạt vào sông ở Hội An

Giải cứu cá heo bị thương ở vùng đầu dạt vào sông ở Hội An

Cá heo bị thương bơi lạc vào sông ở Hội An

Cá heo bị thương bơi lạc vào sông ở Hội An

Dân Quảng Nam 'hộ tống' cá heo bị dạt vào sông ra ngoài biển

Dân Quảng Nam 'hộ tống' cá heo bị dạt vào sông ra ngoài biển