Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người chết

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người chết

Nga: Chỉ trích chính sách thị thực của Mỹ

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người chết

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người chết

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng làm 17 người thiệt mạng tại Trung Quốc

Lật thuyền rồng làm 17 người thiệt mạng tại Trung Quốc

Hai chiếc thuyền rồng lật úp, 17 người thiệt mạng thương tâm

Hai chiếc thuyền rồng lật úp, 17 người thiệt mạng thương tâm

Trung Quốc: Lật thuyền rồng lễ hội, ít nhất 17 người chết

Trung Quốc: Lật thuyền rồng lễ hội, ít nhất 17 người chết

Trung Quốc: Lật thuyền rồng, 17 người thiệt mạng

Trung Quốc: Lật thuyền rồng, 17 người thiệt mạng

Trung Quốc: Hai thuyền rồng bị lật, 11 người chết, 6 mất tích

Trung Quốc: Hai thuyền rồng bị lật, 11 người chết, 6 mất tích

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người thiệt mạng

Trung Quốc: Lật thuyền rồng, 17 người thiệt mạng

Trung Quốc: Lật thuyền rồng, 17 người thiệt mạng

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người chết

Lật thuyền rồng ở Trung Quốc, ít nhất 17 người chết

Đi thuyền trên 'hai sông bốn hồ', xem người Trung Quốc làm du lịch

Đi thuyền trên 'hai sông bốn hồ', xem người Trung Quốc làm du lịch