Hết lòng vì việc khu phố

Hết lòng vì việc khu phố

Đó là bà Đinh Thị Loan (59 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Tây Sơn 2 (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm...