Hà Tĩnh: Cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển

Hà Tĩnh: Cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển

Xác cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác cá voi nặng một tấn dạt vào biển Hà Tĩnh

Xác cá voi nặng một tấn dạt vào biển Hà Tĩnh

Bất ngờ phát hiện cá voi dài 4m, nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Bất ngờ phát hiện cá voi dài 4m, nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Cá voi nặng 1 tấn, dài gần 3m chết trôi dạt vào bờ biển Xuân Thành

Cá voi nặng 1 tấn, dài gần 3m chết trôi dạt vào bờ biển Xuân Thành

Phát hiện xác cá voi khoảng 1 tấn, cả làng đến thắp hương, chôn cất

Phát hiện con cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển

Cá voi dài 4 m, nặng gần 1 tấn chết dạt vào bờ biển khu vực sân golf

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Cá voi nặng khoảng 1 tấn dạt vào bờ biển Nghi Xuân - Hà Tĩnh