Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

Thủ tướng đến Hàn Quốc, bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

Thủ tướng đến Hàn Quốc, bắt đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

30 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

30 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

Những hình ảnh đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hàn Quốc

Những hình ảnh đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hàn Quốc

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

Thủ tướng bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

Thủ tướng đến Busan, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Thủ tướng đến Busan, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc