Núi thiêng Paektu: Điểm gặp lịch sử của lãnh đạo liên Triều

Núi thiêng Paektu: Điểm gặp lịch sử của lãnh đạo liên Triều

Những hình ảnh ấn tượng tại thượng đỉnh liên Triều

Những hình ảnh ấn tượng tại thượng đỉnh liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm lịch sử Triều Tiên

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh thành công nhất lịch sử bán đảo Triều Tiên

Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh thành công nhất lịch sử bán đảo Triều Tiên

Ông Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc… 2 tấn nấm

Ông Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc… 2 tấn nấm

Chuyến đi tới núi Trường Bạch và khát vọng thống nhất của người dân hai miền Triều Tiên

Chuyến đi tới núi Trường Bạch và khát vọng thống nhất của người dân hai miền Triều Tiên

Lãnh đạo Hàn-Triều tay trong tay chinh phục núi thiêng Triều Tiên

Lãnh đạo Hàn-Triều tay trong tay chinh phục núi thiêng Triều Tiên

Lãnh đạo Hàn - Triều cùng thăm đỉnh núi thiêng

Lãnh đạo Hàn - Triều cùng thăm đỉnh núi thiêng

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đến thăm núi Trường Bạch

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đến thăm núi Trường Bạch

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên thăm núi thiêng Paekdu

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên thăm núi thiêng Paekdu

Lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên thăm núi Paekdu

Lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên thăm núi Paekdu