Nga: Hơn 3 tấn vàng từ trên trời rơi xuống

Nga: Hơn 3 tấn vàng từ trên trời rơi xuống

Nga: Cửa máy bay bị bung, hàng tấn vàng rơi xuống

Nga: Cửa máy bay bị bung, hàng tấn vàng rơi xuống

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Nga: Máy bay gặp sự cố, 'mưa vàng' rơi xuống sân bay

Nga: Máy bay gặp sự cố, 'mưa vàng' rơi xuống sân bay

Gió thổi, máy bay An-12 đánh rơi hơn 3 tấn vàng

Gió thổi, máy bay An-12 đánh rơi hơn 3 tấn vàng

Hàng tấn vàng từ 'trên trời rơi xuống' đường băng ở Nga

Hàng tấn vàng từ 'trên trời rơi xuống' đường băng ở Nga

Máy bay Nga làm rơi 3,4 tấn vàng trong khi cất cánh

Máy bay Nga làm rơi 3,4 tấn vàng trong khi cất cánh

Hoa mắt nhìn 3 tấn vàng rơi lả tả từ máy bay

Hoa mắt nhìn 3 tấn vàng rơi lả tả từ máy bay

Bản tin 20H: Máy bay Nga hạ cánh khẩn sau khi làm rơi 3 tấn vàng

Bản tin 20H: Máy bay Nga hạ cánh khẩn sau khi làm rơi 3 tấn vàng

Rơi 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Rơi 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp