Máy bay đâm đầu xuống bãi đỗ xe ở California

Máy bay đâm đầu xuống bãi đỗ xe ở California

Máy bay lao thẳng vào bãi đậu xe, 5 người thiệt mạng

Máy bay lao thẳng vào bãi đậu xe, 5 người thiệt mạng

Mỹ: Máy bay đâm xuống bãi đỗ xe, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Mỹ: Máy bay đâm xuống bãi đỗ xe, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Mỹ: Máy bay rơi trúng ô tô, 5 người thiệt mạng

Mỹ: Máy bay rơi trúng ô tô, 5 người thiệt mạng

Máy bay lao xuống bãi đỗ ô tô ở Mỹ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Máy bay lao xuống bãi đỗ ô tô ở Mỹ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Máy bay rơi gần trung tâm mua sắm ở California, 5 người thiệt mạng

Máy bay rơi gần trung tâm mua sắm ở California, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay tại Mỹ làm 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay tại Mỹ làm 5 người thiệt mạng

​Mỹ: Rơi máy bay làm 5 người thiệt mạng

​Mỹ: Rơi máy bay làm 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay hạng nhẹ tại bang California, làm 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay hạng nhẹ tại bang California, làm 5 người thiệt mạng