Bắt trưởng phòng nông nghiệp cấp đất quốc phòng cho người thân

Bắt trưởng phòng nông nghiệp cấp đất quốc phòng cho người thân

Cấp đất quốc phòng cho 12 người thân, nguyên chủ tịch xã bị bắt

Cấp đất quốc phòng cho 12 người thân, nguyên chủ tịch xã bị bắt

Bắt giam nguyên Trưởng phòng của huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông

Bắt giam nguyên Trưởng phòng của huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông

Xin cấp đất quốc phòng cho người thân, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT bị khởi tố

Xin cấp đất quốc phòng cho người thân, nguyên Trưởng phòng NN&PTNT bị khởi tố

Bắt giam nguyên trưởng phòng nông nghiệp cấp đất quốc phòng cho người nhà

Bắt giam nguyên trưởng phòng nông nghiệp cấp đất quốc phòng cho người nhà

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên trưởng phòng nông nghiệp huyện

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên trưởng phòng nông nghiệp huyện

Kiến nghị xử lý việc cấp 17 'sổ đỏ' từ đất quốc phòng tại Tuy Đức

Kiến nghị xử lý việc cấp 17 'sổ đỏ' từ đất quốc phòng tại Tuy Đức