Phát triển ngành công nghiệp trồng và chế biến sâm Ngọc Linh

Phát triển ngành công nghiệp trồng và chế biến sâm Ngọc Linh

Mô hình Hợp tác xã sâm bảo vệ biên giới

Mô hình Hợp tác xã sâm bảo vệ biên giới

Ngọc Linh - Loài sâm quý hiếm chỉ có ở Việt Nam

Ngọc Linh - Loài sâm quý hiếm chỉ có ở Việt Nam

Quốc bảo và quốc kế dân sinh

Quốc bảo và quốc kế dân sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa 'quốc bảo' sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa 'quốc bảo' sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần biến 'quốc bảo' sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần biến 'quốc bảo' sâm Ngọc Linh thành quốc kế dân sinh

Thủ tướng: Xây dựng 'thánh địa' sâm Ngọc Linh

Thủ tướng: Xây dựng 'thánh địa' sâm Ngọc Linh

Khánh thành trung tâm nghiên cứu sâm Ngọc Linh

Khánh thành trung tâm nghiên cứu sâm Ngọc Linh

Cần đưa sâm Ngọc Linh từ 'quốc bảo' trở thành 'quốc kế'

Cần đưa sâm Ngọc Linh từ 'quốc bảo' trở thành 'quốc kế'

Thủ tướng kỳ vọng sâm Ngọc Linh mang lại giá trị tỷ USD thập niên tới

Thủ tướng kỳ vọng sâm Ngọc Linh mang lại giá trị tỷ USD thập niên tới

Thủ tướng: 'Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của nước ta'

Thủ tướng: 'Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của nước ta'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Sâm Ngọc Linh phải trở thành thương hiệu quốc tế

Sâm Ngọc Linh phải trở thành thương hiệu quốc tế

Đưa sâm Ngọc Linh từ quốc bảo trở thành quốc kế

Đưa sâm Ngọc Linh từ quốc bảo trở thành quốc kế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Trung tâm nghiên cứu sâm Ngọc Linh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Trung tâm nghiên cứu sâm Ngọc Linh

Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là 'quốc bảo' của Việt Nam

Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là 'quốc bảo' của Việt Nam

Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất sâm Ngọc Linh quy mô lớn tại Kon Tum

Thủ tướng thăm mô hình sản xuất sâm Ngọc Linh quy mô lớn tại Kon Tum

Khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh

Khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là Quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là Quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh

Khánh thành Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh

Lấy cây sâm Ngọc Linh làm điển hình thoát nghèo

Lấy cây sâm Ngọc Linh làm điển hình thoát nghèo

Cần chính sách để có thêm tỷ phú sâm Việt Nam trên rừng đại ngàn Ngọc Linh

Cần chính sách để có thêm tỷ phú sâm Việt Nam trên rừng đại ngàn Ngọc Linh

Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc, miền núi

Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc, miền núi

Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng gần 17.000 ha vùng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh

Mở rộng gần 17.000 ha vùng chỉ dẫn địa lý sâm củ Ngọc Linh

Quảng Nam: Tôn vinh hương sắc sâm Ngọc Linh

Quảng Nam: Tôn vinh hương sắc sâm Ngọc Linh

Quảng Nam tổ chức lễ hội tôn vinh hương sắc sâm Ngọc Linh

Quảng Nam tổ chức lễ hội tôn vinh hương sắc sâm Ngọc Linh

Vùng đất nhiều `tỷ phú` có tài sản hàng trăm tỷ trên núi

Vùng đất nhiều `tỷ phú` có tài sản hàng trăm tỷ trên núi

Kon Tum: Đẩy mạnh dự án tạo lập, quản lý nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh

Kon Tum: Đẩy mạnh dự án tạo lập, quản lý nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh