Thường xuyên bị ngứa mắt, cụ bà 67 tuổi đi khám bác sỹ và tá hỏa khi phát hiện ra thứ này

Thường xuyên bị ngứa mắt, cụ bà 67 tuổi đi khám bác sỹ và tá hỏa khi phát hiện ra thứ này

Gắp 27 kính áp tròng cụ bà để trong mắt 35 năm

Gắp 27 kính áp tròng cụ bà để trong mắt 35 năm

Thấy ngứa mắt, cụ bà 67 tuổi đi khám bác sĩ và tá hỏa phát hiện những thứ này trong mắt

Thấy ngứa mắt, cụ bà 67 tuổi đi khám bác sĩ và tá hỏa phát hiện những thứ này trong mắt

Suýt mù vì 27 chiếc kính áp tròng kẹt trong mắt

Suýt mù vì 27 chiếc kính áp tròng kẹt trong mắt

Bác sĩ hốt hoảng khi thấy 27 chiếc kính áp trong mắt bệnh nhân

Bác sĩ hốt hoảng khi thấy 27 chiếc kính áp trong mắt bệnh nhân

Khó tin: Để quên 27 kính áp tròng trong mắt

Khó tin: Để quên 27 kính áp tròng trong mắt

Bác sĩ hoảng hồn tìm thấy 27 miếng kính áp tròng trong mắt bệnh nhân

Bác sĩ hoảng hồn tìm thấy 27 miếng kính áp tròng trong mắt bệnh nhân

27 chiếc kính áp tròng kẹt trong mắt người phụ nữ

27 chiếc kính áp tròng kẹt trong mắt người phụ nữ

Gắp 27 kính áp tròng cụ bà để quên trong mắt 35 năm

Gắp 27 kính áp tròng cụ bà để quên trong mắt 35 năm