Thủ phạm bơm hóa chất đầu độc gần 4ha rừng thông bị bắt

Thủ phạm bơm hóa chất đầu độc gần 4ha rừng thông bị bắt

Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ do để xảy ra phá rừng

Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ do để xảy ra phá rừng

Tạm đình chỉ công tác cán bộ để xảy ra vụ phá rừng thông 20 năm tuổi

Tạm đình chỉ công tác cán bộ để xảy ra vụ phá rừng thông 20 năm tuổi

Đình chỉ công tác 15 ngày cán bộ quản lý rừng để phá 39.808m² rừng

Đình chỉ công tác 15 ngày cán bộ quản lý rừng để phá 39.808m² rừng

Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã

Vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND xã

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã vì để 4ha rừng bị chặt trụi

Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã vì để 4ha rừng bị chặt trụi

Rừng thông hơn 20 năm tuổi bị tàn phá nghiêm trọng

Rừng thông hơn 20 năm tuổi bị tàn phá nghiêm trọng