Trượt chân khi đi câu cá, hai học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

Trượt chân khi đi câu cá, hai học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

4 cháu bé chết đuối trên sông ở Bình Định

4 cháu bé chết đuối trên sông ở Bình Định

Tắm sông, bốn học sinh chết đuối thương tâm

4 học sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau tắm sông

4 học sinh đuối nước thương tâm khi rủ nhau tắm sông

4 học sinh tiểu học chết đuối khi đi câu cá, tắm sông

4 học sinh tiểu học chết đuối khi đi câu cá, tắm sông

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Bình Định: Rủ nhau đi câu cá, cả 4 học sinh chết đuối

Bình Định: Rủ nhau đi câu cá, cả 4 học sinh chết đuối

Câu cá, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Câu cá, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Đi câu cá, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Đi câu cá, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm