Tiêu điểm kinh tế tuần: Hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty vào 'tầm ngắm' kiểm toán

Tiêu điểm kinh tế tuần: Hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty vào 'tầm ngắm' kiểm toán

Kiểm toán 5 ngân hàng và 21 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2019

Kiểm toán 5 ngân hàng và 21 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2019

Sắp kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại

Sắp kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại

5 ngân hàng và 21 Tập đoàn, Tcty vào 'tầm ngắm' Kiểm toán Nhà nước năm 2019

5 ngân hàng và 21 Tập đoàn, Tcty vào 'tầm ngắm' Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán hàng loạt dự án 'khủng'

Sắp kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại

Sắp kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và 5 ngân hàng thương mại

Năm 2019 sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách nhà nước

Năm 2019 sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách nhà nước

Hàng loạt dự án nghìn tỷ vào ''tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Hàng loạt dự án nghìn tỷ vào ''tầm ngắm' của Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Năm 2019, KTNN sẽ thực hiện 190 cuộc kiểm toán

Năm 2019, KTNN sẽ thực hiện 190 cuộc kiểm toán

Hàng loạt dự án nghìn tỉ nằm trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019

Hàng loạt dự án nghìn tỉ nằm trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019

Hàng loạt 'đại dự án' sắp được kiểm toán trong năm 2019

Hàng loạt 'đại dự án' sắp được kiểm toán trong năm 2019

Năm 2019 sẽ kiểm toán dự án đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng

Năm 2019 sẽ kiểm toán dự án đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng

Những dự án nghìn tỷ đồng nào trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019?

Những dự án nghìn tỷ đồng nào trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019?

Những đại dự án thua lỗ sẽ bị kiểm toán

Những đại dự án thua lỗ sẽ bị kiểm toán

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2019

Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào 'tầm ngắm' kiểm toán năm 2019

2019: Kiểm toán 25 cuộc lĩnh vực doanh nghiệp và tài chính ngân hàng

2019: Kiểm toán 25 cuộc lĩnh vực doanh nghiệp và tài chính ngân hàng