Liên hoan phim Nhật Bản 2018

Liên hoan phim Nhật Bản 2018

Song hành cùng LHP Quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Nhật Bản do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt...