Ứng dụng khoa học công nghệ phòng chống thiên tai

Ứng dụng khoa học công nghệ phòng chống thiên tai

Phú Quốc sẽ điều chỉnh quy hoạch để có phương án chống ngập

Phú Quốc sẽ điều chỉnh quy hoạch để có phương án chống ngập

Cần quy hoạch hạ tầng đô thị đồng bộ cho Phú Quốc thích ứng với biến đổi khí hậu

Cần quy hoạch hạ tầng đô thị đồng bộ cho Phú Quốc thích ứng với biến đổi khí hậu

Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc

Hơn 200 bài viết phản ánh đợt ngập lớn ở Phú Quốc

Phản ánh về lũ Phú Quốc quá mức khiến dân hoang mang?

Phản ánh về lũ Phú Quốc quá mức khiến dân hoang mang?

Ngập úng cục bộ trên địa bàn đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Ngập úng cục bộ trên địa bàn đảo Phú Quốc, Kiên Giang

Đảo Phú Quốc lại ngập nặng

Đảo Phú Quốc lại ngập nặng

Phú Quốc căng mình trong trận ngập lịch sử

Phú Quốc căng mình trong trận ngập lịch sử

Phú Quốc thiệt hại trên 68 tỷ đồng sau trận ngập lịch sử

Phú Quốc thiệt hại trên 68 tỷ đồng sau trận ngập lịch sử