Công nghệ mới sẽ xử lý sạch mùi hôi rác Đa Phước?

Công nghệ mới sẽ xử lý sạch mùi hôi rác Đa Phước?

Kiểm tra chất lượng môi trường khu vực xử lý chất thải tại xã Đa Phước

Kiểm tra chất lượng môi trường khu vực xử lý chất thải tại xã Đa Phước

TP.HCM: Quyết tâm xử lý câu chuyện rác thải và mùi hôi

TP.HCM: Quyết tâm xử lý câu chuyện rác thải và mùi hôi

Công nhân bãi rác Đa Phước mong muốn được ghi nhận công sức góp phần bảo vệ môi trường

Công nhân bãi rác Đa Phước mong muốn được ghi nhận công sức góp phần bảo vệ môi trường

Cảnh 400 công nhân xử lý 5.000 tấn rác mỗi ngày ở Đa Phước

Cảnh 400 công nhân xử lý 5.000 tấn rác mỗi ngày ở Đa Phước

Buồn vui của người công nhân trên đỉnh rác Đa Phước

Buồn vui của người công nhân trên đỉnh rác Đa Phước

Buồn vui của người công nhân trên đỉnh rác Đa Phước

Buồn vui của người công nhân trên đỉnh rác Đa Phước

GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường nói gì về xử lý rác thải ở TP.HCM?

GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường nói gì về xử lý rác thải ở TP.HCM?

Toàn cảnh 'núi' rác khổng lồ Đa Phước phình to sau 2 năm

Toàn cảnh 'núi' rác khổng lồ Đa Phước phình to sau 2 năm

Người dân TP.HCM có thể đề nghị điều tra công ty của David Dương ở Mỹ?

Người dân TP.HCM có thể đề nghị điều tra công ty của David Dương ở Mỹ?

Mở nắp cống ở TP.HCM: Đầy rác, kim tiêm, thủy tinh do người dân xả xuống

Mở nắp cống ở TP.HCM: Đầy rác, kim tiêm, thủy tinh do người dân xả xuống

Xử lý mùi hôi từ bãi rác Đa Phước như thế nào để dân Phú Mỹ Hưng sống ổn?

Xử lý mùi hôi từ bãi rác Đa Phước như thế nào để dân Phú Mỹ Hưng sống ổn?