Gặp gỡ, giao lưu học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc

Gặp gỡ, giao lưu học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc

'Dựa vào dân để sớm phát hiện những kẻ cơ hội chính trị'

'Dựa vào dân để sớm phát hiện những kẻ cơ hội chính trị'

Từ ước mơ trở thành hiện thực

Từ ước mơ trở thành hiện thực

Cuộc gặp của Chủ tịch nước và niềm tin giáo dục

Cuộc gặp của Chủ tịch nước và niềm tin giáo dục

Chủ tịch nước đánh giá tích cực về giáo dục, Quốc hội quan tâm đến chương trình, giáo viên

Chủ tịch nước đánh giá tích cực về giáo dục, Quốc hội quan tâm đến chương trình, giáo viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Giáo dục toàn diện, tựu chung lại là đức và tài'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Giáo dục toàn diện, tựu chung lại là đức và tài'

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và trao quà cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và trao quà cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày nay

Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các học sinh-sinh viên tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các học sinh-sinh viên tiêu biểu

Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày hôm nay

Chưa bao giờ chúng ta có được sự nghiệp giáo dục như ngày hôm nay

Có những người nhiệt huyết cải cách nhưng bị nỗi sợ rủi ro ngăn cản!

Có những người nhiệt huyết cải cách nhưng bị nỗi sợ rủi ro ngăn cản!

'Tinh thần dân tộc phải là sức mạnh hạt nhân của thể chế và hệ thống chính trị'

'Tinh thần dân tộc phải là sức mạnh hạt nhân của thể chế và hệ thống chính trị'

Thủ tướng: 'Đàn chim sẽ bay nhanh hơn rất nhiều nếu mọi con chim cuối đàn đều có chung khát vọng, vượt lên chính mình'

Thủ tướng: 'Đàn chim sẽ bay nhanh hơn rất nhiều nếu mọi con chim cuối đàn đều có chung khát vọng, vượt lên chính mình'

Sao cứ thản nhiên ném đá vào tương lai?

Sao cứ thản nhiên ném đá vào tương lai?

LỄ CHÀO CỜ ĐẶC BIỆT

LỄ CHÀO CỜ ĐẶC BIỆT