Mỗi năm đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sao Chính phủ điện tử chưa hiệu quả?

Mỗi năm đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sao Chính phủ điện tử chưa hiệu quả?

Giảm hơn 5.000 giấy phép con, rắc rối vẫn còn

Giảm hơn 5.000 giấy phép con, rắc rối vẫn còn

'Con gái 19 tuổi đã có biệt phủ nguy nga như vậy thì thật là kỳ lạ'

'Con gái 19 tuổi đã có biệt phủ nguy nga như vậy thì thật là kỳ lạ'

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người kê khai làm việc

Sửa luật Phòng chống tham nhũng từ cụ thể chuyển sang 'tù mù'

Sửa luật Phòng chống tham nhũng từ cụ thể chuyển sang 'tù mù'

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Hôm nay, Quốc hội truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về bình đẳng giới

Hôm nay, Quốc hội truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về bình đẳng giới

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 14 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đối tượng nào phải kê khai tài sản?

Đối tượng nào phải kê khai tài sản?

Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng 'phòng là chính'

Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng 'phòng là chính'

Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò: Phải giáo dục cán bộ kiên định, thấy tiền không thích!

Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò: Phải giáo dục cán bộ kiên định, thấy tiền không thích!

Đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản

Đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng kê khai tài sản

Xác định trách nhiệm của thanh tra, kiểm toán nếu 'bỏ lọt' tội phạm tham nhũng

Xác định trách nhiệm của thanh tra, kiểm toán nếu 'bỏ lọt' tội phạm tham nhũng

Cơ quan thanh tra, kiểm toán không 'vô can' nếu bỏ lọt tham nhũng

Cơ quan thanh tra, kiểm toán không 'vô can' nếu bỏ lọt tham nhũng

Quan chức cấp cao và tài sản bất minh

Quan chức cấp cao và tài sản bất minh

Bộ Công an công bố 10 biện pháp ứng phó tội phạm năm 2018

Bộ Công an công bố 10 biện pháp ứng phó tội phạm năm 2018

Quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái sẽ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 2017

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái sẽ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 2017

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Hôm nay (6/11), Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng

Hôm nay (6/11), Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng

Quốc hội sẽ thảo luận công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Quốc hội sẽ thảo luận công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Đại biểu Quốc hội: Có tình trạng tiếp tay cho nạn phá rừng hay không?

Đại biểu Quốc hội: Có tình trạng tiếp tay cho nạn phá rừng hay không?

Tình trạng việc nhũng nhiễu, tiêu cực, đòi hối lộ vẫn còn xảy ra

Tình trạng việc nhũng nhiễu, tiêu cực, đòi hối lộ vẫn còn xảy ra

Đề nghị đánh giá kỹ việc tặng quà của Oceanbank, chi hoa hồng cho bác sỹ của VN Pharma

Đề nghị đánh giá kỹ việc tặng quà của Oceanbank, chi hoa hồng cho bác sỹ của VN Pharma

PCTN: Nhiều cá nhân, tổ chức sai phạm nhưng không chịu hình thức kỷ luật nào!

PCTN: Nhiều cá nhân, tổ chức sai phạm nhưng không chịu hình thức kỷ luật nào!

'Một bộ phận cán bộ chính quyền còn hành động gây tai tiếng'

'Một bộ phận cán bộ chính quyền còn hành động gây tai tiếng'

Giải trình kê khai tài sản còn phản cảm

Giải trình kê khai tài sản còn phản cảm

Hôm nay,Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Hôm nay,Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tham nhũng

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tham nhũng

Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng

Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng 'vẫn chưa đạt yêu cầu'

Phòng chống tham nhũng 'vẫn chưa đạt yêu cầu'

ĐBQH thảo luận về chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam

ĐBQH thảo luận về chủ trương đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Cử tri theo dõi trực tiếp Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Cử tri theo dõi trực tiếp Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận công tác phòng chống tội phạm; tham nhũng

Quốc hội thảo luận công tác phòng chống tội phạm; tham nhũng

Công bố dự thảo kết quả kiểm tra vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại Tuyên Quang

Công bố dự thảo kết quả kiểm tra vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại Tuyên Quang

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về xử lý tham nhũng ở Tuyên Quang

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về xử lý tham nhũng ở Tuyên Quang

Vì sao đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập?

Vì sao đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập?

Luật pháp cục bộ

Luật pháp cục bộ

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Hà Nam

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Hà Nam

Nhiều vi phạm qui định về thời hạn công bố kết luận thanh tra

Nhiều vi phạm qui định về thời hạn công bố kết luận thanh tra

Tinh gọn bộ máy: Phải quyết liệt, thực chất hơn

Tinh gọn bộ máy: Phải quyết liệt, thực chất hơn

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai: Vẫn diễn biến phức tạp

Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai: Vẫn diễn biến phức tạp

Loại người biến chất để làm sạch bộ máy

Loại người biến chất để làm sạch bộ máy

Luật nào để xử lý quan chức kê khai tài sản không trung thực?

Luật nào để xử lý quan chức kê khai tài sản không trung thực?

Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​

Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​

'Dư luận bức xúc về hối lộ, móc nối giữa tư nhân và cán bộ'

'Dư luận bức xúc về hối lộ, móc nối giữa tư nhân và cán bộ'

Dư luận bức xúc tình trạng đưa, nhận hối lộ giữa tư nhân và cán bộ, công chức

Dư luận bức xúc tình trạng đưa, nhận hối lộ giữa tư nhân và cán bộ, công chức

Chưa có quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực

Chưa có quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực