Những 'địa chỉ đỏ' trên đất Pháp

Những 'địa chỉ đỏ' trên đất Pháp

Mỗi người Việt Nam khi đến Pháp, nếu có cơ hội, thời gian, ngoài việc tham quan các điểm du lịch nổi tiếng...