Là phiên bản nữ của Châu Tinh Trì, Như Mộng trong 'Tân vua hài kịch' vẫn có những điểm đối lập

Là phiên bản nữ của Châu Tinh Trì, Như Mộng trong 'Tân vua hài kịch' vẫn có những điểm đối lập

Phim Tết 2019 'Tân Vua Hài Kịch' của Châu Tinh Trì: Người xem không biết nên cười hay nên khóc

Phim Tết 2019 'Tân Vua Hài Kịch' của Châu Tinh Trì: Người xem không biết nên cười hay nên khóc

Nếu Tết này vẫn còn FA, đừng lo vì đã có Châu Tinh Trì hiến kế giùm bạn

Nếu Tết này vẫn còn FA, đừng lo vì đã có Châu Tinh Trì hiến kế giùm bạn

Siêu phẩm Tết của Thành Long có gặp sóng gió trước 'Tân Vua Hài Kịch' của Châu Tinh Trì?

Siêu phẩm Tết của Thành Long có gặp sóng gió trước 'Tân Vua Hài Kịch' của Châu Tinh Trì?

Châu Tinh Trì theo kịp phong trào nữ quyền với 'Tân Vua Hài Kịch'

Châu Tinh Trì theo kịp phong trào nữ quyền với 'Tân Vua Hài Kịch'

Tân Vua hài kịch: Thử thách 20 năm của Vua hài Châu Tinh Trì

Tân Vua hài kịch: Thử thách 20 năm của Vua hài Châu Tinh Trì

Vua làng hài Châu Tinh Trì bước vào cuộc đua phim Tết 2019

Vua làng hài Châu Tinh Trì bước vào cuộc đua phim Tết 2019

Phim 'Vua hài kịch 2' của Châu Tinh Trì có cả bản lồng tiếng tại Việt Nam: Bạn đã sẵn sàng cười xuyên Tết 2019?